Aktualności

Dla Ósmoklasistów, którzy chcą kontynuować naukę w swoim powiecie, jeszcze raz – krótki przegląd ofert…  „kliknij tu”

 

Jesteśmy z Wami, trzymamy kciuki!

Dobczyce, dn. 11.05.2020 r.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż od dnia 12.05.2020 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. wznawia swoją działalność.

 

Zgodnie z rekomendacją MEN Poradnia skupiać się będzie głównie na realizacji zadań, związanych z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o odroczeniach obowiązku szkolnego oraz innych istotnych z punktu widzenia zdrowia dziecka (ZUS, Komisje ds. niepełnosprawności).

W związku z tym na terenie Poradni, w bezpośrednim kontakcie odbywały się będą diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.

Pozostałe formy pracy – terapie i konsultacje nadal będą odbywały się w formie zdalnej.

Poradnia czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.

 

Warunki diagnozy  

W celu zwiększenia bezpieczeństwa klientów Poradni – dzieci i ich rodziców oraz jej pracowników, wprowadzone zostały konieczne zmiany w warunkach i zasadach prowadzenia badań diagnostycznych:

 

 1. Wszelka dokumentacja składana jest w sekretariacie poradni do skrzynki,
 2.  Poradnia nie przyjmuje klientów bez wcześniejszego umówienia terminu spotkania,
 3. Wnioski na diagnozę analizuje i umawia specjalista/diagnosta pod kątem pilności, konieczności itp,
 4.  Podczas umawiania wizyty (drogą telefoniczną) przeprowadzony zostanie wywiad epidemiologiczny, ukierunkowany na określenie stanu zdrowia dziecka i osób, z którymi pozostaje ono w kontakcie,
 5. Ponownie przeprowadzany będzie on bezpośrednio przed spotkaniem diagnostycznym,
 6. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWRD, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne – zgodnie z analizą specjalistów Poradni,
 7. Na diagnozę przyjmowane są dzieci zdrowe, nie objęte kwarantanną, nie mające kontaktu z osobami, które są chore bądź przebywają w kwarantannie,
 8. Zaleca się, aby na spotkanie z dzieckiem przychodziła tylko jedna osoba – rodzic bądź opiekun prawny,
 9. Po wejściu do budynku, w sekretariacie poradni prowadzony jest pomiar temperatury klientom termometrem bezdotykowym,
 10. Zarówno rodzic, jak i dziecko, przed wejściem do gabinetu, są zobowiązani do umycia i zdezynfekowania rąk,
 11. Zgłaszane na diagnozę dziecko powinno być zaopatrzone w maseczkę i rękawiczki jednorazowe,
 12. Zaleca się, aby dzieci nie przynosiły do Poradni własnych zabawek itp.,
 13. Rodzic i diagnosta korzystają z maseczek zgodnie z przepisami i utrzymują bezpieczny dystans w trakcie rozmowy,
 14. Dziecko podczas badania pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest wyjątkowo obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
 15. Podczas badania dziecka poniżej 8 r.ż. rodzic może pozostać w poczekalni.
 16. Rodzice pozostałych dzieci w trakcie badania oczekują na zewnątrz.
 17. Dziecko zgłaszające się do poradni należy zapoznać z warunkami badania poprzez filmik instruktażowy – https://www.youtube.com/watch?v=nfarFlsRDaE&feature=youtu.be
 18. Niewyrażenie przez rodzica zgody na warunki badania (stosowanie środków ochronnych) skutkuje odmówieniem przez poradnię wykonania badania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dobczyce, dn. 06.05.2020 r. 

                                                                                                                                                     Komunikat

Na podstawie zgody Organu prowadzącego z dnia 6 maja 2020r. czasowe ograniczone funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach, wprowadzone
Rozporządzeniem MEN z dnia 3 kwietnia
ulega przedłużeniu do dnia 8 maja 2020r.

Dyrektor i Pracownicy prowadzą współpracę z rodzicami i nauczycielami w sposób zdalny (kontakt mailowy przez skrzynkę pppdobczyce@gmail.com oraz kontakt telefoniczny).

Obsługa sekretariatu prowadzona jest telefonicznie przez Dyrektora (600-481-256) .

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dobczyce, dn.24 kwietnia 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 funkcjonowanie PPP w Dobczycach ulega dalszym ograniczeniom do 24 maja 2020 r.

Pracownicy poradni prowadzą współpracę z rodzicami i nauczycielami w sposób zdalny (kontakt mailowy przez skrzynkę pppdobczyce@gmail.com oraz  kontakt telefoniczny).

Obsługa sekretariatu prowadzona jest telefonicznie przez Dyrektora (600-481-256) 

Dobczyce, dn. 13 kwietnia 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia  2020 r. funkcjonowanie PPP w Dobczycach ulega dalszym ograniczeniom do 26 kwietnia 2020 r.

Pracownicy poradni prowadzą współpracę z rodzicami i nauczycielami w sposób zdalny (kontakt mailowy przez skrzynkę pppdobczyce@gmail.com oraz  kontakt telefoniczny).

Obsługa sekretariatu prowadzona jest telefonicznie przez Dyrektora (600-481-256) .

Podstawa prawna dostępna tu: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642

4 kwietnia 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2020r. funkcjonowanie PPP w Dobczycach ulega dalszym ograniczeniom na okres 6 kwietnia-10 kwietnia 2020r.

Pracownicy poradni prowadzą współpracę z rodzicami i nauczycielami w sposób zdalny (kontakt mailowy przez skrzynkę pppdobczyce@gmail.com oraz  kontakt telefoniczny).

Obsługa sekretariatu prowadzona jest telefonicznie przez dyrektora (600-481-256).

 

Dobczyce, 25. 03. 2020r.

Komunikat

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii oraz rosnącą w rejonie liczbą osób zakażonych, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach przedłuża do odwołania zawieszenie bezpośrednich kontaktów z dziećmi, rodzicami i nauczycielami.

Wszyscy pracownicy Poradni pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 13.00 w trybie dyżurowym.

Wyznaczone diagnozy i spotkania terapeutyczne nie odbywają się ale w zakresie zgłaszanych trudności uzyskać można poradę telefoniczną (12/ 271 -16-13) lub mailową (pppdobczyce@gmail.com).

Pracownicy mogą również przygotować i przesłać wskazówki i materiały do indywidualnej pracy rodzica z dzieckiem/uczniem.

W podanych dniach i godzinach przyjmowane są i wydawane dokumenty (wyniki badań, opinie, orzeczenia, wnioski).

Posiedzenie Zespołu Orzekającego odbędzie się w przewidzianym terminie – 2 kwietnia 2020r.

 

Przepraszamy za powstałe utrudnienia,

Izabela Spytek

 

Dyrektor PPP w Dobczycach

Szanowni Państwo

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego  wszystkie zajęcia z dziećmi zostają zawieszone.

 

Sekretariat Poradni ogranicza czas obsługi stron do godzin: od 8.00 do 13.00.

 

Prosimy o zrezygnowanie z bezpośrednich wizyt w siedzibie Poradni.Sprawy pilne prosimy zgłaszać elektronicznie (e-mail, e-PUAP) lub telefonicznie.

Posiedzenie Zespołu Orzekającego odbędzie się w przewidzianym terminie – 2 kwietnia 2020.

 

Izabela Spytek

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach

 

Jednocześnie informujemy, że wszelkich informacji dotyczących leczenia i psychoterapii osobom zainteresowanym udzielają:

– Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie – możliwość leczenia i psychoterapii w ramach “leczenia środowiskowego”,

– Centrum Psychoterapii NZOZ w Myślenicach, ul. Pardyaka  5/4,

Możliwości uzyskania pomocy psychologicznej online (zgodnie z zaleceniami pracy terapeutycznej wydanymi przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) jest dostępna między innymi pod adresami:

–   Centrum Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach (możliwy kontakt telefoniczny i poprzez komunikatory internetowe),

–   Centrum Psychoterapii i Seksuologii Empatia – możliwości konsultacji psychologicznych i psychoterapeutycznych w formie online,

–    Pomogę Ci Mamo Dominika Słowikowska – możliwość konsultacji psychologicznych online,

–    E-poradnia.com Specjalistyczna Poradnia Online – możliwość konsultacji psychologicznej telefonicznie i online,

 

–    Ewa Sękowska-Mologa Psycholog dzieci i młodzieży – możliwość konsultacji telefonicznych i online .

UWAGA!

 

W związku ze zmianami organizacyjnymi w placówkach oświatowych w dniach od 16 do 25 marca 2020 r. poradnia czynna będzie w godzinach 8:00 – 13:00.

Jednocześnie w trosce o zdrowie Dzieci, Rodziców i Pracowników Poradni prosimy o nie przyprowadzanie na zajęcia dzieci:

z objawami infekcji (gorączką, katarem, kaszlem, osłabieniem),

które przebywały w ciągu ostatnich 14 dni w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie, miały kontakt z osobami, które wróciły z zagranicy.

„Pisanie…. z przyjemnością!”

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na dwudniowe warsztaty doskonalące poprawne pisanie.

Termin: 30 i 31 stycznia 2020 r.

 

Zapisy telefonicznie lub w sekretariacie.

 

 

Co się mieści w naszych głowach – ferie w krainie emocji

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 9 do 11 lat na tygodniowy cykl warsztatów rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne organizowane w naszej poradni.

 

Termin: 03.02- 07.02.2020 r. w godzinach od 10:30 do 12:00. Zapisy w sekretariacie poradni lub pod numerem 12 271 16 13.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu życzenia radości, spokoju, ciepła rodzinnego, a także odpoczynku od codziennego zabiegania. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych będzie dla Was momentem odpoczynku i wytchnienia od codziennych obowiązków, a Nowy Rok spełni nadzieje z nim związane.

 

Życzą Dyrekcja i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 grudnia 2019 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach będzie czynna do godziny 13:00.

 

Z kolei w dniu 24 grudnia 2019 r. Poradnia będzie nieczynna.

 

Spotkanie Sieci Logopedów

W dniu 28 listopada 2019r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dobczycach organizuje szkolenie pt: „Czy to dziecko się jąka? Sposoby wspierania dzieci z zaburzeniami płynności mowy.” Szkolenie poprowadzi pani Edyta Saran – Pasoń z Wydawnictwa Edukacyjnego. Serdecznie zapraszamy logopedów szkół i przedszkoli oraz innych zainteresowanych! Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować telefonicznie lub na adres mailowy Poradni do 15 listopada.

Spotkanie Sieci Pedagogów

Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych oraz osoby zainteresowane na spotkanie „Sieci Pedagogów Szkolnych”.

Spotkanie odbędzie się 17. 10. 2019r. o godzinie 9.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach, ul. Szkolna 20b.

Tematyka spotkania:

Uczeń w środowisku szkolnym i rówieśniczym w przełożeniu na realia pracy pedagoga i psychologa – relacja z Ogólnopolskiego Kongresu Psychologów  i Pedagogów Szkolnych – Warszawa 10 października 2019r.

Uczeń z obniżonym nastrojem w przestrzeni szkolnej i grupie rówieśniczej.

Jak pokonać stres przedegzaminacyjny – egzamin ósmoklasisty.

Wymiana doświadczeń zawodowych.

 

Prowadzący: mgr Aneta Dziewońska – psycholog, mgr Monika Spytek – pedagog, Katarzyna Korek – psycholog.

Sieć Pedagogów

25. 10. 2018r. odbyło się spotkanie Pedagogów ze szkół gminy Dobczyce, Wiśniowa, Raciechowice i Siepraw. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób.
Omówiono zaplanowane tematy oraz przekazano uczestnikom istotne informacje dotyczące organizacji pracy:
• Rodzice dzieci wnioskujących o wydanie orzeczenia przez Zespół Orzekający mają obowiązek dostarczyć pisemną opinię nauczycieli o postępach dydaktycznych, funkcjonowaniu dziecka w środowisku rówieśniczym oraz dotychczas podjętych formach pomocy uczniom w szkole. Dostarczenie opinii jest warunkiem wydania orzeczenia.
• Na wniosek Dyrektorów szkół przesłany do Poradni pracownicy Poradni deklarują gotowość udziału w posiedzeniach Zespołów opracowujących Indywidualne Programy Terapeutyczne i Wielospecjalistyczne Opinie Poziomu Funkcjonowania Uczniów.

Kolejne spotkanie zaplanowano na maj 2019 roku.

Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów „Spójrz inaczej”

Zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli i pedagogów przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych w klasach młodszych i starszych szkoły podstawowej.
Warsztaty umożliwiają także poznanie podstaw prawidłowej komunikacji z dziećmi i młodzieżą, nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów w pracy z grupą, poszerzenie wiedzy na temat środków uzależniających i profilaktyki.
Prowadzącą warsztaty będzie współautorka programu „Spójrz inaczej” Pani Ewa Czemierowska – Koruba.

Terminy warsztatów:
Warsztat dla nauczycieli klas I-III:
• 23 – 24. 02. 2019 w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach ul. Szkolna 20b, oraz 25 – 26. 02. 2019 – we wskazanej szkole.
• Warsztat dla nauczycieli klas IV-VIII:

• Część pierwsza: 16 – 17. 02. 2019 – w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach ul. Szkolna 20b, oraz 18 -19. 02. 2019 – we wskazanej szkole.

• Część druga 9 – 10. 03. 2019 – w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach.

Szczegółowych informacji udziela: mgr Monika Spytek – pedagog.