Aktualności

Spotkanie Sieci Logopedów

W dniu 28 listopada 2019r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dobczycach organizuje szkolenie pt: „Czy to dziecko się jąka? Sposoby wspierania dzieci z zaburzeniami płynności mowy.” Szkolenie poprowadzi pani Edyta Saran – Pasoń z Wydawnictwa Edukacyjnego. Serdecznie zapraszamy logopedów szkół i przedszkoli oraz innych zainteresowanych! Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować telefonicznie lub na adres mailowy Poradni do 15 listopada.

Spotkanie Sieci Pedagogów

Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych oraz osoby zainteresowane na spotkanie „Sieci Pedagogów Szkolnych”.

Spotkanie odbędzie się 17. 10. 2019r. o godzinie 9.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach, ul. Szkolna 20b.

Tematyka spotkania:

  • Uczeń w środowisku szkolnym i rówieśniczym w przełożeniu na realia pracy pedagoga i psychologa – relacja z Ogólnopolskiego Kongresu Psychologów  i Pedagogów Szkolnych – Warszawa 10 października 2019r.
  • Uczeń z obniżonym nastrojem w przestrzeni szkolnej i grupie rówieśniczej.
  • Jak pokonać stres przedegzaminacyjny – egzamin ósmoklasisty.
  • Wymiana doświadczeń zawodowych.

Prowadzący: mgr Aneta Dziewońska – psycholog, mgr Monika Spytek – pedagog.

Aktualności

Aktualności

 

Sieć Pedagogów

25. 10. 2018r. odbyło się spotkanie Pedagogów ze szkół gminy Dobczyce, Wiśniowa, Raciechowice i Siepraw. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób.
Omówiono zaplanowane tematy oraz przekazano uczestnikom istotne informacje dotyczące organizacji pracy:
• Rodzice dzieci wnioskujących o wydanie orzeczenia przez Zespół Orzekający mają obowiązek dostarczyć pisemną opinię nauczycieli o postępach dydaktycznych, funkcjonowaniu dziecka w środowisku rówieśniczym oraz dotychczas podjętych formach pomocy uczniom w szkole. Dostarczenie opinii jest warunkiem wydania orzeczenia.
• Na wniosek Dyrektorów szkół przesłany do Poradni pracownicy Poradni deklarują gotowość udziału w posiedzeniach Zespołów opracowujących Indywidualne Programy Terapeutyczne i Wielospecjalistyczne Opinie Poziomu Funkcjonowania Uczniów.

Kolejne spotkanie zaplanowano na maj 2019 roku.

Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów „Spójrz inaczej”

Zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli i pedagogów przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych w klasach młodszych i starszych szkoły podstawowej.
Warsztaty umożliwiają także poznanie podstaw prawidłowej komunikacji z dziećmi i młodzieżą, nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów w pracy z grupą, poszerzenie wiedzy na temat środków uzależniających i profilaktyki.
Prowadzącą warsztaty będzie współautorka programu „Spójrz inaczej” Pani Ewa Czemierowska – Koruba.

Terminy warsztatów:
Warsztat dla nauczycieli klas I-III:
• 23 – 24. 02. 2019 w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach ul. Szkolna 20b, oraz 25 – 26. 02. 2019 – we wskazanej szkole.
• Warsztat dla nauczycieli klas IV-VIII:

• Część pierwsza: 16 – 17. 02. 2019 – w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach ul. Szkolna 20b, oraz 18 -19. 02. 2019 – we wskazanej szkole.

• Część druga 9 – 10. 03. 2019 – w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach.

Szczegółowych informacji udziela: mgr Monika Spytek – pedagog.