Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Obszar oddziaływania - gminy: Dobczyce, Raciechowice, Siepraw, Wiśniowa.

Oferta psychologiczna

Oferta psychologiczna

Diagnoza: -sprawności umysłowej; -organicznych uszkodzeń mózgu; - funkcjonowania pamięci; -predyspozycji zawodowych; -zaburzeń emocjonalnych Terapia: -nadpobudliwości psychoruchowej, moczenia nocnego, depresji, nerwicy, fobii szkolnej, zaburzeń emocjonalnych i zachowania, pomoc w kryzysach życiowych

Pomoc pedagogiczna

Pomoc pedagogiczna

Diagnoza: -przyczyn niepowodzeń szkolnych; -dysleksji, dyskalkulii; -dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej; Terapia: kompensowania braków w umiejętnościach szkolnych, usprawnienie funkcji percepcyjnych i motorycznych, redukowania specyficznych trudności w czytaniu;

Pomoc logopedyczna

Pomoc logopedyczna

Diagnoza: -badania przesiewowe; -badania mowy i określanie rodzaju zaburzeń; Terapia: opóźnionego rozwoju mowy i niepłynności mówienia alalii,dyslalii, niedosłuchu, usprawnienie narządów artykulacyjnych, słuchu fonemowego, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Forma opieki diagnostyczno-terapeutycznej nad dziećmi z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi w wieku od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej; Dysponujemy gabinetem aktywności ruchowej dostosowanym do potrzeb najmłodszych dzieci.