Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Działamy już od 10 lat…

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego.

Dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Nie obowiązuje rejonizacja. Dziecko posiadające opinię z innej poradni może u nas realizować zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Uwaga: Uzyskane przez dziecko orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

psycholodzy:  mgr Karolina Starostka, mgr Katarzyna Korek, mgr Katarzyna Wróbel logopeda: mgr Agata Wilk-Majka, pedagog- logopeda mgr Małgorzata Dziura, pedagog specjalny – logopeda mgr Dorota Idzik, pedagog terapeuta, oligofrenopedagog – mgr Monika Spytek, fizjoterapeuta: mgr Katarzyna Sawicka.

Z dzieckiem pracują specjaliści w zależności od potrzeb dziecka.

od 4-8 godzin miesięcznie w zależności od potrzeb dziecka.

wyposażone gabinety do zajęć indywidualnych dostosowane do potrzeb małego dziecka, gabinet wczesnego wspomagania rozwoju, sala aktywności ruchowej.

Opracowujemy dla dziecka indywidualny program Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu.

Współpracujemy z przedszkolem, do którego dziecko uczęszcza, z ośrodkiem pomocy społecznej, osobami leczącymi dziecko.

Spotykamy się 2 razy do roku w celu analizowania skuteczności pomocy udzielonej dziecku (ewaluacja luty, lipiec), prowadzimy arkusz obserwacji dziecka – dwa razy do roku (wrzesień, czerwiec).

Tworzymy grupę wsparcia ,,Razem” – spotykamy się 3 razy do roku: październik, styczeń, kwiecień – informacyjnie, aby wymienić doświadczenia i aby uzyskać rzetelne wsparcie.

W spotkaniach uczestniczy psycholog i zaproszeni goście.

W roku szkolnym 2020/2021 realizowane są zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym. O rekrutacji na kolejne cykle będziemy informować na naszej stronie internetowej zakładce „Aktualności” oraz na naszym Facebook-owym profilu.

Nasze doświadczenie:

praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, ze sprzężoną niepełnosprawnością, z niedosłuchem, z afazją, z rozszczepem podniebienia, z zespołem Aspergera, z autyzmem, z niepełnosprawnością ruchową.

Skip to content