Sieci Współpracy

Sieci Współpracy i Samokształcenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013 r. poz.199) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach realizuje wsparcie przedszkoli i szkół z obszaru naszego działania. W procesie wspomagania rozwoju ważną rolę odgrywają sieci współpracy i samokształcenia.

Sieciowanie to nawiązywanie i podtrzymywanie relacji w celu wzajemnego wspierania się oraz pozyskiwania informacji. Jest to proces wymiany doświadczeń i zasobów, opierający się na zasadzie partnerstwa.

Poza nadrzędnym celem, jakim jest nabywanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie metodycznym i merytorycznym przy wsparciu ekspertów, mają one na celu integracje środowiska przez nawiązywanie kontaktów i podejmowanie współpracy, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, analizę dobrych praktyk stosowanych przez uczestników oraz uaktualnianie informacji prawnych dotyczących poradnictwa i oświaty.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna współpracuje  z placówkami oświatowymi z ramach sieci współpracy dla:

1.    nauczycieli wychowania przedszkolnego,

2.   psychologów i pedagogów szkolnych,

3.   logopedów przedszkoli i szkół.

Spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia odbywają się cyklicznie dwa razy do roku, a ich tematyka jest elastycznie dostosowywana do obserwowanych i zgłaszanych trudności i potrzeb.

O terminach spotkań i formach podejmowanych działań informujemy na naszej stronie internetowej w zakładce AKTUALNOŚCI

Skip to content