Szkolenie dla logopedów

Październik 2018
Serdecznie zapraszamy logopedów przedszkoli i szkół na szkolenie, które odbędzie się
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach w dniu 15.10.2018r. (poniedziałek) w godz. 16.00 – 18.30.
Temat szkolenia: „Afazja – odbudowa komunikacji, praktyczne zastosowanie ćwiczeń
u dzieci z różnymi typami afazji”.
Szkolenie poprowadzi neurologopeda mgr Regina Panaś.
Koszt szkolenia wynosi 90zł od osoby. Zainteresowane osoby prosimy o mailowe potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie danych do faktury.