Spotkanie z rodzicami dzieci objętymi zajęciami Wczesnego Wspomagania Rozwoju

W dniu 12 kwietnia 2018r w poradni odbyło się spotkanie rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju w ramach grupy wsparcia RAZEM. Celem spotkania było podsumowanie zajęć w roku szkolnym 2017/2018.
Pani Edycie dziękujemy za przygotowanie pysznych kanapek.