Spotkanie dla Rodziców dzieci biorących udział w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Zapraszamy Rodziców dzieci biorących udział w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na spotkanie w ramach grupy wsparcia RAZEM, które odbędzie się dnia 24.10.2018r. o godz. 17:00.

Agnieszka Boroń
Dorota Idzik