Sieć pedagogów

listopad 2017

SIEĆ PEDAGOGÓW

16 listopada w siedzibie Poradni w Dobczycach odbyło się kolejne z cyklicznych konsultacji spotkanie pedagogów szkolnych przygotowane przez pedagoga i psychologa Poradni: p. Monikę Spytek i p. Anetę Dziewońską.

W spotkaniu wzięli udział pedagodzy z następujących miejscowości: Zakliczyn, Raciechowice, Dobczyce, Krzesławice, Dziekanowice, Siepraw, Gruszów i Wiśniowa.

Tematem przewodnim spotkania była: ,,Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych w świetle najnowszych przepisów prawa oświatowego”, którą w formie prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną przedstawiła pedagog PPP p. mgr Monika Spytek.

Następnie uczestniczki spotkania wymieniły się swoimi sprawdzonymi praktykami zawodowymi oraz poszerzyły warsztat pracy o nowe publikacje psychologiczno-pedagogiczne.

Spotkania w ramach Sieci Pedagogów pełnią podwójną funkcję  – umożliwiają forum wymiany zawodowej, a także, a może przede wszystkim, integrują środowiska szkolnych specjalistów.