Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z wymogami RODO powołano Inspektora Danych Osobowych-Pani Sylwia Wierciak
tel.12 265 -50- 80; adres mailowy: iodcuw@dobczyce.pl
Przyjmuje ona skargi i wnioski związane z przetwarzaniem danych w Poradni.

Sieć Nauczycieli Przedszkoli

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach Sieci Nauczycieli Przedszkoli, które odbędzie się 07.06.2018r o godz. 17:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo- Sportowym w Dobczycach. Tematem spotkania będzie wspomaganie rozwoju dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Sieć pedagogów

SPOTKANIE W RAMACH SIECI PEDAGOGÓW

Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych na kolejne spotkanie w ramach „Sieci Pedagogów”, które odbędzie się w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach ul. Szkolna 20B w dniu 8 czerwca 2018 roku /piątek/ o godzinie 9.00.
Tematem spotkania będzie wymiana doświadczeń zawodowych, podsumowanie pracy w mijającym roku szkolnym oraz nowinki psychologiczne przedstawione przez pracowników Poradni.

Sieć logopedów

Kwiecień 2018

Serdecznie zapraszamy logopedów przedszkoli i szkół na spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach w dniu 11.04.2018r. o godz. 16.00. Tematem spotkania będzie rotacyzm, proponujemy filmiki, wymianę doświadczeń oraz materiały do pobrania.

Spotkanie z rodzicami

TERAPEUCI ZAPRASZAJĄ RODZICÓW DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA NA SPOTKANIE

W RAMACH SPOTKANIA:

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ/ PRZYDATNA WIEDZA/ CZAS DLA SIEBIE/ RZETELNE WSPARCIE/ PORADY

Czwartek 25.01.2018  godz. 17: 30.

Spotkanie z pracownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach

Omówienie arkusza obserwacji dziecka –Dorota Idzik –pedagog specjalny – logopeda.

Analiza kryteriów dojrzałości szkolnej dziecka – Agnieszka Boroń- psycholog.

Wymiana informacji, doświadczeń.

 

Razem – grupa psychoedukacyjna  dla rodziców dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach, ul. Szkolna 20b, Tel. 12 271-16-13

 

 

Sieć pedagogów

listopad 2017

SIEĆ PEDAGOGÓW

16 listopada w siedzibie Poradni w Dobczycach odbyło się kolejne z cyklicznych konsultacji spotkanie pedagogów szkolnych przygotowane przez pedagoga i psychologa Poradni: p. Monikę Spytek i p. Anetę Dziewońską.

W spotkaniu wzięli udział pedagodzy z następujących miejscowości: Zakliczyn, Raciechowice, Dobczyce, Krzesławice, Dziekanowice, Siepraw, Gruszów i Wiśniowa.

Tematem przewodnim spotkania była: ,,Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych w świetle najnowszych przepisów prawa oświatowego”, którą w formie prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną przedstawiła pedagog PPP p. mgr Monika Spytek.

Następnie uczestniczki spotkania wymieniły się swoimi sprawdzonymi praktykami zawodowymi oraz poszerzyły warsztat pracy o nowe publikacje psychologiczno-pedagogiczne.

Spotkania w ramach Sieci Pedagogów pełnią podwójną funkcję  – umożliwiają forum wymiany zawodowej, a także, a może przede wszystkim, integrują środowiska szkolnych specjalistów.

Sieć pedagogów

listopad 2017

Zapraszamy Pedagogów szkolnych oraz osoby zainteresowane organizowaniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach, na spotkanie w ramach ,,Sieci Pedagogów”.

Spotkanie odbędzie się w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Dobczycach ul. Szkolna 20B, w czwartek 16. Listopada 2017 roku, o godzinie 9.00.

Tematem spotkania będzie ,,Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych, w świetle najnowszych przepisów prawa oświatowego”.