Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z wymogami RODO powołano Inspektora Danych Osobowych-Pani Sylwia Wierciak
tel.12 265 -50- 80; adres mailowy: iodcuw@dobczyce.pl
Przyjmuje ona skargi i wnioski związane z przetwarzaniem danych w Poradni.