Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów „Spójrz inaczej”.

Zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli i pedagogów przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych w klasach młodszych i starszych szkoły podstawowej.
Warsztaty umożliwiają także poznanie podstaw prawidłowej komunikacji z dziećmi i młodzieżą, nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów w pracy z grupą, poszerzenie wiedzy na temat środków uzależniających i profilaktyki.
Prowadzącą warsztaty będzie współautorka programu „Spójrz inaczej” Pani Ewa Czemierowska – Koruba.
Terminy warsztatów:
Warsztat dla nauczycieli klas I-III:
23 – 24. 02. 2019 w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach ul. Szkolna 20b, oraz 25 – 26. 02. 2019 – we wskazanej szkole.
Warsztat dla nauczycieli klas IV-VIII:
Część pierwsza: 16 – 17. 02. 2019 – w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach ul. Szkolna 20b, oraz 18 -19. 02. 2019 – we wskazanej szkole.
Część druga 9 – 10. 03. 2019 – w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach.

Szczegółowych informacji udziela: mgr Monika Spytek – pedagog.

Sieć pedagogów

Sieć Pedagogów
25. 10. 2018 odbyło się spotkanie Pedagogów ze szkół gminy Dobczyce, Wiśniowa, Raciechowice i Siepraw. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób.
Omówiono zaplanowane tematy oraz przekazano uczestnikom istotne informacje dotyczące organizacji pracy:
• Rodzice dzieci trafiających na Zespół Orzekający mają obowiązek dostarczyć pisemną opinię nauczycieli o postępach dydaktycznych, funkcjonowaniu dziecka w środowisku rówieśniczym oraz dotychczas podjętych formach pomocy uczniom w szkole. Dostarczenie opinii jest warunkiem wydania orzeczenia.
• Na pisemny wniosek Dyrektorów szkół przesłany do Poradni – pracownicy Poradni deklarują gotowość udziału w posiedzeniach Zespołów opracowujących Indywidualne Programy Terapeutyczne i Wielospecjalistyczne Opinie Poziomu Funkcjonowania Uczniów.

Sieć Pedagogów

Zapraszamy pedagogów, psychologów i osoby zainteresowane na spotkanie „Sieci Pedagogów Szkolnych”.
Spotkanie odbędzie się 25. 10. 2018r. o godzinie 11.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach.
Tematyka spotkania:
•Zadania pedagoga szkolnego w świetle nowych przepisów prawa oświatowego.
•Kryzys a depresja – jak rozpoznawać, działania wspierające.
•Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów powracających z zagranicy.
•Wymiana doświadczeń zawodowych.
Prowadzący: mgr Aneta Dziewońska – psycholog, mgr Monika Spytek – pedagog.

Szkolenie dla logopedów

Październik 2018
Serdecznie zapraszamy logopedów przedszkoli i szkół na szkolenie, które odbędzie się
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach w dniu 15.10.2018r. (poniedziałek) w godz. 16.00 – 18.30.
Temat szkolenia: „Afazja – odbudowa komunikacji, praktyczne zastosowanie ćwiczeń
u dzieci z różnymi typami afazji”.
Szkolenie poprowadzi neurologopeda mgr Regina Panaś.
Koszt szkolenia wynosi 90zł od osoby. Zainteresowane osoby prosimy o mailowe potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie danych do faktury.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z wymogami RODO powołano Inspektora Danych Osobowych-Pani Sylwia Wierciak
tel.12 265 -50- 80; adres mailowy: iodcuw@dobczyce.pl
Przyjmuje ona skargi i wnioski związane z przetwarzaniem danych w Poradni.

Sieć Nauczycieli Przedszkoli

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach Sieci Nauczycieli Przedszkoli, które odbędzie się 07.06.2018r o godz. 17:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo- Sportowym w Dobczycach. Tematem spotkania będzie wspomaganie rozwoju dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Sieć pedagogów

SPOTKANIE W RAMACH SIECI PEDAGOGÓW

Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych na kolejne spotkanie w ramach „Sieci Pedagogów”, które odbędzie się w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobczycach ul. Szkolna 20B w dniu 8 czerwca 2018 roku /piątek/ o godzinie 9.00.
Tematem spotkania będzie wymiana doświadczeń zawodowych, podsumowanie pracy w mijającym roku szkolnym oraz nowinki psychologiczne przedstawione przez pracowników Poradni.