Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Forma opieki diagnostyczno-terapeutycznej nad dziećmi z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi w wieku od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej;
Dysponujemy gabinetem aktywności ruchowej dostosowanym do potrzeb najmłodszych dzieci.Obraz7