Pomoc logopedyczna

Diagnoza:
-badania przesiewowe;
-badania mowy i określanie rodzaju zaburzeń;
Terapia:
opóźnionego rozwoju mowy i niepłynności mówienia alalii,dyslalii, niedosłuchu, usprawnienie narządów artykulacyjnych, słuchu fonemowego, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;Obraz5