Oferta psychologiczna

Diagnoza:
-sprawności umysłowej;
-organicznych uszkodzeń mózgu;
– funkcjonowania pamięci;
-predyspozycji zawodowych;
-zaburzeń emocjonalnych
Terapia:
-nadpobudliwości psychoruchowej, moczenia nocnego, depresji, nerwicy, fobii szkolnej, zaburzeń emocjonalnych i zachowania, pomoc w kryzysach życiowych

Obraz4