Kontakt

ADRES:
ul. Szkolna 20B, 32-410 Dobczyce
TELEFON: 12 27 11 613
FAX: 12 27 11 613
ADRES E-MAIL: poradniapp@autograf.pl
NIP: 681-18-45-295
REGON: 350691929

 

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Ok

Pomoc pedagogiczna

Diagnoza:
-przyczyn niepowodzeń szkolnych;
-dysleksji, dyskalkulii;
-dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej;
Terapia:
kompensowania braków w umiejętnościach szkolnych, usprawnienie funkcji percepcyjnych i motorycznych, redukowania specyficznych trudności w czytaniu.

Obraz6

Pomoc logopedyczna

Diagnoza:
-badania przesiewowe;
-badania mowy i określanie rodzaju zaburzeń;
Terapia:
opóźnionego rozwoju mowy i niepłynności mówienia alalii,dyslalii, niedosłuchu, usprawnienie narządów artykulacyjnych, słuchu fonemowego, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;Obraz5

Oferta psychologiczna

Diagnoza:
-sprawności umysłowej;
-organicznych uszkodzeń mózgu;
– funkcjonowania pamięci;
-predyspozycji zawodowych;
-zaburzeń emocjonalnych
Terapia:
-nadpobudliwości psychoruchowej, moczenia nocnego, depresji, nerwicy, fobii szkolnej, zaburzeń emocjonalnych i zachowania, pomoc w kryzysach życiowych

Obraz4